top of page
GettyImages-1056360234.jpg

Kjøper du ny bolig på Øvre Lian Terrasse
er du Dobbeltboligforsikret*

GettyImages-1220391128.jpg

Unngå doble boutgifter. Dette prosjektet kan du trygt kjøpe før du har solgt din nåværende bolig.*
*Gjelder kjøp inngått etter 13.2.24

Usikker på hva du kan få for din nåværende bolig når prosjektet er ferdigstilt, og hvor lang tid det vil ta å selge? Dette prosjetket selges med en økonomisk trygghet for deg som kjøper før du selv selger. Prosjektet er dobbeltboligforsikret, noe som betyr at du får hjelp til å dekke doble bo-utgifter dersom du blir sittende med to eiendommer over en periode.
 

Forsikringen er tegnet og betalt av utbygger, men det er du som kjøper 

som vil få utbetaling fra forsikringen. 
 

Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per 

måned i inntil 9 måneder dersom du ikke får solgt din gamle bolig 

før overtakelse av den nye. 
 

Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm 

og kommunale avgifter). 

Forsikringen har ingen egenandel og er gyldig i 12 mnd etter overtakelse av ny bolig. 

Den gir utbetaling når du oppfyller følgende to krav: 

1. Overtatt ny bolig. 

2. Forsøkt å selge din gamle bolig gjennom eiendomsmegler i minst tre måneder. 

 

Forsikringen opphører ved budaksept, og du må akseptere bud innenfor 90 % av markedsført prisantydning. Dersom du ikke aksepterer bud innenfor denne grensen, bortfaller muligheten for erstatning. 

Forsikringen administreres av Söderberg & Partners og forsikringen er plassert hos forsikringsselskapet HDI Global Specialty SE. 

Skadebehandlingsselskapet er Claims Link. 

dbf-stempel-med-tekst-og-logo.png
KONTAKT
%C3%98K_Logoutkast_NY_edited_edited.png
bottom of page